Záštita

Tento ples je tradičně zaštiťován děkanem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy  panem doc. PhDr. Michal Pullmannem, Ph.D.,  a stejně tak i děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, panem prof. PaedDr. Michalem  Nedělkou, Dr.

 

Za jejich záštitu ještě jednou děkujeme, velice si jí vážíme a budeme se na pány děkany těšit na tanečním parketě!

 

© FF UK a PEDF UK

Přidejte se na údálosti!